Rynki drugorzędne

Historycznie wysoki zwrot inwestycyjny byl utożsamiany z rynkami nieruchomości w Stanach Zjednoczonach. Obecnie Europa Centralna, głównie Polska, jest według nas rynkiem zasługującym na koncentrację inwestycyjną. W obecnym czasie dużego zapotrzebowania na wszelkiego typu aktywa nieruchomościowe, rynek drugorzędny jest jedynym, który stwarza najbardziej intratne możliwości inwestycyjne. Miasta o populacji do okolo 500 tys nadają się idealnie do modelu inwestycyjnego na którym Grundwert się koncentruje.

Rozpoznawanie potencjału

Stwarzanie dodatkowych wartości w inwestycjach nieruchomości jest naszą specjalnością. Bardzo ważnym czynnikiem w tego rodzaju transakcjach jest fakt iż nabywa się bieżący dochód (cash flow) o niskim stanie wynajmu. Partnerzy w terenie zapewniają bezpośredni dostęp do zdyskontowanych objektów a z potencjałem przyszłościowym. Indentyfikacja i zakup nieruchomości po atrakcyjnych cenach ale dobrze zlokalizowanych zapewniają najwyższy zwrot dla inwestora. Poprzez agresywny management, dofinansowania inwestycji, wartosc tych aktywów dramatycznie wzrasta ograniczając ryzyko investora.

Dywersyfikacja

Jako polisa naszej firmy, zakładamy ze wielkość i stabilny rynek nieruchomości jest ważnym czynnikiem inwestycyjnego sukcesu. Ważnym jest, aby aktywa inwestycyjne były rozłożone w szerokim wachlarzu rynku nieruchomości; biura, handel i budownictwo mieszkaniowe. W ten sposób minimalizujemy ryzyko i stwarzamy wyższe zwroty na inwestycjach mieszanych. Amerykański rynek nieruchomości jest potencjalnie ciekawym w tym aspekcie dla niemieckich inwestorów. W Europie koncentrujemy się na rozwijającej się szybko ekonomicznie Europie Centralnej. Aby najefektywniej inwestować w terenie, istotnym dla nas jest współpraca z lokalnymi partnerami czynnymi w dziedzinie nieruchomości i inwestycji budowlanych. W ten sposób zapewniamy sobie ciągly dopływ projektów inwestycyjnych z naszej strony zachowując jednak pelną kontrolę nad procesem. Grundwert poprzez wewnętrzny due diligence projektów podejmuje ostateczną decyzję określając ich inwestycyjną przydatność/oplacalność oraz możliwość wdrożenia.

Styl zarządzania

Nasz zespół fachowców oferuje szeroką wiedzę na temat inwestycyjnego rynku nieruchomości i zarządzania. Badamy szczegółowo inwestycje, koncentrujac się nawet na najmniejszych detalach projektu inwestycyjnego .Reprezentujemy najwyższe standarty fachowości a co się z tym wiaże gwarantujemy najlepsze rezultaty dla naszych klientów jak również maksymalny zwrot na kapitale inwestycyjnym.