Grupa – Grundwert USA, Grundwert Polska (www.grundwert-usa.de) oraz Grupa Tomorrow Fund (www.tomorrowfund.de) oferuje profesjonalną ekspertyzę lokalnego rynku nieruchomości. Na rynku niemieckim działamy od 1990 roku a kierownictwo spółki przez lata nabyło doświadczeń w dziedzinie nieruchomości, akwizycji, usług deweloperskich jak też zarządzania aktywami. Wszyscy nasi specjaliści dysponują szeroką wiedzą z zakresu budownictwa oraz długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów zarówno w USA jak i w Niemczech. Dotychczas zrealizowane inwestycje dają gwarancję wysokich zwrotów inwestycyjnych w przyszłości. Poprzez wprowadzenie systemu współpracy z miejscowymi kooperantami, sprawdzonego w realizacji dotychczasowych inwestycji, gwarantujemy osiągnięcie maksymalnego zysku oraz zwrotu zainwestowanego kapitału.

Grundwert USA tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z dogłębną i zróżnicowaną wiedzą o rynku nieruchomości: prawnicy, inżynierowie, kierownicy budowy, specjaliści wyposażenia, zarządcy kapitału i nieruchomości, księgowi, informatycy oraz pracownicy administracyjni. Kadra kierownicza to osoby z co najmniej 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Nasza główna siedziba znajduje sie w Berlinie (Niemcy), a oddziały w Filadelfii (USA) oraz we Wrocławiu (Polska).

Zarządzajac funduszem nieruchomości closed-end lub realizując inne wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne, gwarantujemy pełną transparentość przeprowadzanych transakcji finansowych, kontrole księgowości, regularne przedstawianie raportów finansowych oraz natychmiastowe reagowanie na zmieniające się sytuacje na rynkach finansowych. Nasze wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu funduszami nieruchomości closed-end, wspierane na bieżąco rzetelną ekspertyzą prawną i finansową nieruchomości, dają gwarancję osiągnięcia maksymalnych zysków, co z kolei zapewnia długoterminową współpracę z naszymi inwestorami i klientami.

Nasza Grupa zajmuje sie również przywracaniem dodatniej wartości rynkowej nierentownych nieruchomości. Po precyzyjnej analizie danych wyjściowych ustalany jest najefektywniejszy kierunek działania. Nasze rozległe doświadczenia osiągnięte w „naprawianiu” inwestycji dotkniętych kryzysem gwarantują sukces, ponieważ nasza Grupa podejmuje się realizacji przedsięwzięć ocenianych przez innych jako całkowicie pozbawionych perspektyw.

Ponadto oferujemy naszym klientom:

 • Usługi deweloperskie
 • Wspomaganie w zakładaniu wspólnot mieszkaniowych
 • Zarządzanie i wynajem obiektów)
 • Standardyzację dokumentacji (np. umowy wynajmu, struktury kosztów itp.)
 • Gospodarkę finansami
 • Konserwacje i remonty
 • Sprawozdawczość
 • Zarządzanie portfolio i monitoring rynków finansowych
 • Optymalizacje dochodów z wynajmu i obniżenie kosztów
 • Rewitalizacje
 • Maksymalne wykorzystanie potencjału wynikającego z lokalizacji
 • Optymalizację kosztów wynajmu i użytkowania